بازسازی سرویس بهداشتی

خدمات بازسازی سرویس بهداشتی
رفع نم و رطوبت و اجرا ایزوگام و قیرگونی کف سرویس بهداشتی
طراحی و نصب انواع کاشی کف و دیوار به صورت چسبی و ملاتی
نصب و تعویض انواع شیرآلات بهداشتی
نصب و تعویض انواع روشویی
تعویض توالت ایرانی و فرنگی

رفع نم و رطوبت و اجرا ایزوگام و قیرگونی کف سرویس بهداشتی

طراحی و نصب انواع کاشی کف و دیوار به صورت چسبی و ملاتی

نصب و تعویض انواع شیرآلات بهداشتی

نصب و تعویض انواع روشویی

تعویض توالت ایرانی و فرنگی

toilet3
توالت فرنگی
toilet2
توالت فرنگی
toilet1
توالت فرنگی
Modern Bathroom Sinks Small Spaces Beautiful Modern Toilets For
توالت فرنگی

تامین کنندگان ما در زمینه بازسازی سرویس بهداشتی

shibeh
qahreman
apadana seram
KWC
kashi Aqiq
isogam sharq
سرویس بهداشتی: